Onsdag 20. oktober 2021

Bakgrunn

NxtMedia-initiativet har følgende bakgrunn:

  • Det nasjonale innovasjonsprosjektet Nor Vision Media Lab (2010) med analyser og forslag til styrking av norske mediers FOU- og innovasjonsarbeid
  • Regional satsing fra Midt-Norge under navnet NxtMedia i 2011 og våren 2012, med prøvedrift i næringsklynge og nettverk
  • Arena-søknad innvilget juni 2012 for 3 års drift, finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA
  • Videreføring av virksomheten som selvstendig finansiert forening, nettverk og prosjektorganisasjon fra 2016.

NxtMedia mot Arena 2012

Next Media arbeidet fra og med sommeren 2011 for videreføring av næringsklynge-initiativet i Trondheim, med arbeidet delt inn i tre spor:

  1. Oppbygging og utvikling av nettverket
  2. Internasjonalisering
  3. Prosess Arena 2012

Disse er dels uavhengige av hverandre, dels bygger de samlet et slagkraftig videre initiativ.

Les mer om «NxtMedia mot Arena 2012»

Videreføringsprosjektet høst 2011

Etter avklaring av finansiering fra NTNU og Polaris, og videreføring av partnerskapet og sekretariatet fra New Media Network, ble T. I. Hovland reengasjert som prosjektleder, og det ble opprettet en styringsgruppe med Andrew Perkis, NTNU (leder), Rolf Dyrnes Svendsen, Adresseavisen/Polaris og Alf Lande, New Media Network.

Les mer om «Videreføringsprosjektet høst 2011»

Næringsklynge i Midt-Norge og Arena-søknad

I Bergen ble det etablert en næringsklynge innenfor media som oppnådde status som Arena-prosjekt i juni 2010 under navnet MediArena Bergen. NVML-prosjektet hadde tett dialog med disse, og på nyåret 2011 gikk interessentene inn for en satsing der første fase av et samlet norsk løft på medieinnovasjon går gjennom regionale næringsklynger.

Gjennom en satsing på Arena-status for en ny næringsklynge i Trøndelag, et samarbeid med MediArena Bergen og i neste omgang også en tilsvarende satsing i Oslo-regionen, var tanken å bygge en nasjonal styrke med regionale plattformer. Det ble i januar 2011 derfor vedtatt å gjøre NVML-prosjektet om til en ren regional satsing med basis i Trondheim og nedslagsfelt primært i Trøndelag/Midt-Norge.

Les mer om «Næringsklynge i Midt-Norge og Arena-søknad»

Nor Vision Media Lab

New Media Network (NMN) er det ledende kompetansenettverket innen digitale medier, med ca 55 medlemsbedrifter fra mediebransjen og tilstøtende sektorer, og en historikk med studieturer og medlemsmøter gjennom 15 år. I 2010 tok NMN initiativet til et nytt bransjeinitiativ for en sterkere FoU- og innovasjonssatsing på bred basis, kalt NorVision MediaLab (NVML). Etter en omfattende prosess med research, workshops og temasamlinger ble det lagt fram en mulighetsstudie med anbefalinger i desember 2010.

Les mer om «Nor Vision Media Lab»

NxtMedia.no © 2021 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn