Torsdag 29. oktober 2020

Nor Vision Media Lab

New Media Network (NMN) er det ledende kompetansenettverket innen digitale medier, med ca 55 medlemsbedrifter fra mediebransjen og tilstøtende sektorer, og en historikk med studieturer og medlemsmøter gjennom 15 år. I 2010 tok NMN initiativet til et nytt bransjeinitiativ for en sterkere FoU- og innovasjonssatsing på bred basis, kalt NorVision MediaLab (NVML). Etter en omfattende prosess med research, workshops og temasamlinger ble det lagt fram en mulighetsstudie med anbefalinger i desember 2010.

NVML-prosjektets hovedpartnere var konsernene A-pressen, Edda Media og Polaris Media, samt TNS Gallup og Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon. NVML hadde også bred kontaktflate mot finske Tivit Next Media, som i 2010 startet et omfattende FoU-program for mediebransjen i Finland.

Visjonen for NVML-prosjektet var at norsk mediebransje gjennom felles satsing på FOU og innovasjon skal nå en internasjonalt konkurransedyktig posisjon. NVML som redskap skulle initiere og stimulere offensive forretningsutviklingsprosjekter og markere bransjen nasjonalt og internasjonalt. Hovedmålet var et betydelig løft for både omfang og kvalitet i innovasjon og utvikling i norske medier, og å etablere et betydelig norsk FoU-program.

Hovedgrunnene for felles bransjesatsing på FOU og innovasjon var på «problemsiden» bransjens store omstillingsbehov og en spredt og mangelfull innovasjons-aktivitet. På «mulighetssiden» var fokus på økte ressurser gjennom samarbeid, og på sikring av en riktigere andel av offentlige FOU-midler og tilgang på investeringer.

  • Nor Vision Media Lab-prosjektet la fram følgende hovedkonklusjoner:
  • Norge er i beste fall en middels FoU og innovasjons-nasjon, og mediebransjen ligger dårlig an målt mot andre bransjer. Virkemiddel-apparat og partnering utnyttes for dårlig.
  • Norsk mediebransje har et meget stort og internasjonalt potensial innen FoU og innovasjon. Ett av verdens mest avanserte og ressurssterke mediemarkeder gir store muligheter
  • Bransjeholdningene til samarbeid og innovasjons-partnerskap er mer positive enn før
  • Nordisk samarbeid øker utviklings- og gjennomføringskraften
  • Videreføring ble anbefalt i to spor:
    Living Lab: Markedsfokusert innovasjons-samarbeid på prosjektbasis
    Next Media: Langsiktig oppbygging av mediespesifikt program med sterk plattform og finansiering for større FOU- og innovasjonsprosjekter

Diskusjonene med partnerne i NVML-prosjektet viste at den sterkeste motivasjonen for å gå videre med rask konkretisering av en videre offensiv satsing lå rundt en regional satsing. I løpet av januar 2011 ble det derfor enighet om å spisse neste fase i prosjektet inn mot det konseptet som er dagens Next Media.

NxtMedia.no © 2020 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn