Torsdag 29. oktober 2020

NxtMedia mot Arena 2012

Next Media arbeidet fra og med sommeren 2011 for videreføring av næringsklynge-initiativet i Trondheim, med arbeidet delt inn i tre spor:

  1. Oppbygging og utvikling av nettverket
  2. Internasjonalisering
  3. Prosess Arena 2012

Disse er dels uavhengige av hverandre, dels bygger de samlet et slagkraftig videre initiativ.

Next Media rettet i oktober 2011 en samlet søknad til hele det regionale virkemiddelapparatet om støtte til videreføringsprosjektet. Pr. 1.11 ble det innvilget støtte som følger:

Til delprosjekt 1. Oppbygging og utvikling av nettverket: 200.000 fra Innovasjon Norge S-T.

Til delprosjekt 2. Internasjonalisering: 100.000 fra Innovasjon Norge S-T, 40.000 fra Trondheim kommune.

Til delprosjekt 3. Prosess Arena 2012: 110.000 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Samlet anser Next Media videreføringsprosjektet som meget vellykket. Alle planer er gjennomført og mere til, og arbeidet nådde en viktig milepæl da Arena-status ble innvilget i juni 2012. Internasjonalt er man kommet lenger enn ventet i det nordiske samarbeidet, foreløpig kronet med et nordisk toppmøte i Østersund i juni. Utviklingen av nettverket har også mer enn oppfylt sine ambisjoner, med en rekke vellykkede arrangement og utvikling av en meget interessant prosjektportefølje for videre utvikling. Den mottatte støtten har vært meget viktig i prosessen, og har etter vår oppfatning skapt betydelige resultater.

NxtMedia.no © 2020 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn