Onsdag 20. oktober 2021

Om NxtMedia

  • NxtMedia er en næringsklynge for teknologi-basert medieinnovasjon
  • NxtMedia er organisert som en forening for partnere og medlemmer, stiftet i 2012
  • NxtMedia vil stimulere til økt innovasjon i mediebransjen gjennom arrangementer og initiativ for prosjektutvikling
  • NxtMedia har en hovedbase i Trondheim, men har utbredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt
  • Hovedpartnere er Adresseavisen, NTNU, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Trønder-Avisa, NRK og Jysk Fynske Medier (DK). NxtMedia har også partnerskap med høgskolene i Nord-Trøndelag og Volda, og en rekke andre medie- og teknologi-selskaper.
  • NxtMedia står bak konferansensene NxtMedia Conference og DigIT, en rekke frokostmøter, seminarer og andre faglige arrangementer
  • Viktigste prosjektsatsinger så langt har vært anbefalingsteknologi, datajournalistikk og digitale opplevelser

Se vedtekter for foreningen her

NxtMedia.no © 2021 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn