Onsdag 20. oktober 2021

Visjon og prosjektmål

Visjon/hovedmål for klyngen

NxtMedia skal være et foregangsmiljø for digital medieinnovasjon på høyt internasjonalt nivå. Kompetanse-utnyttelse, ressurssamling og prosjektgjennomføring skal forløse et unikt regionalt potensial, og skape avgjørende nasjonale og nordiske ringvirkninger.

Prosjektmål

  • Vesentlig økning av antallet innovatører i media, internt og utenfra
  • Godt organisert og utbredt samarbeid mellom mediebedrifter og startups
  • Innovasjonsprosjekter mellom ledende partnere skal økes i antall og styrke
  • Styrke medie-innovasjon som viktig del av regionens teknologiske spisskompetanse
  • Klyngebygging gjennom kommersialisering av medie-innovasjon i verdensklasse
NxtMedia.no © 2021 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn