Søndag 21. januar 2018

Kriterier – pris for datadrevet journalistikk

 • Prisen gis til beste prosjekt publisert i 2012, og deles ut på den store prisfesten under Nordiske Mediedager 8. mai
 • Målet med prisene er å stimulere ambisjonsnivået og prestisjen for datadrevet journalistikk, og å markere norsk og nordisk journalistikk på internasjonalt nivå
 • Prisen skal også markere verdien av datadrevet journalistikk som fremtidsrettet, digitalt innhold og inspirere til økt utbredelse
 • Prisen skal premiere fremragende bruk av data gjennom innovativ journalistikk, kreativ visualisering og teknologiutnyttelse
 • Bidrag kan sendes inn fra mediebedrifter eller frilansere. Innleveringfrist er 2. April 2013
 • Den norske prisen deles ut i en samlet åpen klasse. Imidlertid er det et mål å oppnå norsk deltakelse i internasjonal konkurranse innenfor datadrevet journalistikk, og det vil derfor samordnes noe mot Data Journalism Awards (DJA). DJAs mer detaljerte kategorier og kriterier kan derfor anses som rådgivende også for den norske prisen, og nevnes kort nedenfor

DJA-kategorier:

 • Datadrevet undersøkende journalistikk – databruk for å avdekke fakta
  Bør ha samfunnsmessig betydning. Journalistikk og brukeropplevelse på høyeste nivå. Utnyttelse av ett eller flere datasett skal ha avgjørende betydning for prosjektet.
 • Data storytelling (tekst, visualisering, video)
  Eksepsjonelle eksempler på storytelling som gir innsikt ved å sette data i en sammenheng. Tekst, grafikk, video, kart eller annen innovativ presentasjon av data.
 • Data-drevne applikasjoner
  Deling av data med publikum gjennom tjeneste som gir enkel innsikt, intuitiv navigering og enkel gjenbruk og videre utnyttelse.
 • Se også: http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/prizes/
 • Juryen vil generelt legge vekt på både ressursbruk, metoder og bruk av verktøy

Format for innsending av bidrag:

 • Det lages en kortfattet prosjektbeskrivelse (tilsvarende 1-2 A4-ark) som inkluderer bakgrunn/problemstilling, team, datafangst og metoder, bruk av verktøy og valg av publiserings- og presentasjonsløsninger. Ta også med prosesserfaring og respons.
 • Det tas et screenshot som best mulig presenterer prosjektet
 • Det legges ved linker til det publiserte materialet

Bidraget sendes inn til post@nxtmedia.no
Juryen vil nominere et valgfritt antall bidrag, som vil bekjentgjøres i forkant av prisutdelingen.

Spesielt angående kobling mot ovennevnte Data Journalism Awards

NxtMedia anser det som strategisk viktig å få i gang innsending av norske bidrag til denne internasjonale prisutdelingen. På grunn av DJA-fristen 5. april vil det derfor bli gjort en rask vurdering av innsendte bidrag, og valgt ut ett eller flere som kan egne seg internasjonalt. Denne vurderingen vil stå uavhengig av den endelige prisutdelingen i mai.

Bidragene til DJA skal oversettes, dersom de ikke i utgangspunktet er engelskspråklige. NxtMedia vil derfor bekoste oversettelse på minst ett bidrag, og ta hånd om det praktiske med dette.

Det er fullt mulig for den enkelte bidragsyter å melde på sitt bidrag direkte til DJA, og dermed selv ordne med oversettelse o.a. Kandidater som gjør dette, melder fra om det i sin innsendelse også til NxtMedia.

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn