Torsdag 18. januar 2018

Delt om senter for medieforskning

Flere medieorganisasjoner er skeptiske til regjeringens forslag til nytt senter for medieforskning. Grunnen er først og fremst frykten for at senteret vil gå på bekostning av bevilgninger til Institutt for journalistikk (IJ).

Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har avgitt en felles høringsuttalelse til rapporten om «En kunnskapsbasert kulturpolitikk», der et nytt senter for medieforskning lanseres. Forslagene har høringsfrist 15.11. Les mer om denne høringsuttalelsen her.

Mediebedriftenes Landsforening støtter derimot forslaget om å opprette et forskningssenter, men påpeker også at det må finansieres med «friske midler». MBL mener det er sentralt at et senter fokuserer på medieøkonomi, digital medieutvikling og nyhetsmedienes betydning for demokratiet.

MBL er sterkt uenig i rapportens påstand om det finnes tilstrekkelig forskning og statistikk til å gi et godt nok kunnskapsgrunnlag på medieområdet. – Det er sentrale områder som ikke dekkes godt nok eller i det hele tatt. Tre slike områder er den digitale transformasjonen i mediebransjen, medieøkonomi og nyhetsmedienes betydning, skriver MBL i sin høringsuttalelse.

Se alle høringsuttalelsene og selve rapporten her.

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn