Tirsdag 21. november 2017

Elin og Merete i USA:

Lørdag 19.oktober

disney

Journalisme i overvåkningens tid ble stikkord for denne siste dagen på ONA-13.

Etter to dager med fokus på sosiale medier, nye plattformer og teknologi ble det stilt spørsmål ved hva dette gjør med journalistikken.

Spennende start på dagen da Chief-editor Janine Gibson fra the Guardian US delte sine erfaringer med Snowden-saken. En av de største overvåkningsskandaler som Guardian fikk i fanget. Hun fortalte om juridiske utfordringer og det å  være «Enemy of the state». Største utfordringa var å holde kontakt med kilder som var overvåka. Kryptering blir mer og mer aktuelt for media i en tid hvor kilder og dokument er lett tilgjengelig på nettet.

Her er det vel også utfordringer i Norge? Ingeborg Volan som leder ONAs norske avdeling, NONA etterlyser på twitter miljøer i Norge som kan ta utfordringa med kryptering. Hun ønsker også å få europeiske eksperter til Norge for å kurse journalister.

Her litt fra kryteringsdebatten på ONA: http://ona13.journalists.org/sessions/saturday-morning-keynote/#.UmKdJqN5mSM

Professor Emily Bell fra Columbia school of journalism kom med følgende tøffe utsagn da hun snakka om pressefrihet i vår tid: – Dagens journaliststudenter må ikke bare læres opp i etikk, form og gravemetoder. De må også forberedes på å bli lovbrytere. Journalister i USA opplever stadig nye lover som gjør det vanskelig å drive gravende journalistikk. Hun er også bekymra for at dagens nye journalistiske plattformer koster så mye at media blir for avhengig av penger fra næringsliv. Da er det viktig at næringslivet forstår at god journalistikk ikke nødvendigvis er lønnsomt.

Den nye digitale hverdagen stiller ikke bare mange krav til journalister og reportere, den krever også god ledelse. Callie Schweitzer i Time magazine og Rob King, ESPN digital and print media representerer hver sin aldersgruppe, men er begge medialedere. Schweitzer gikk rett fra skolebenken til en lederstilling hun skapte seg selv som 21-åring og er en av de mest lovende lederne under 30 i USA. King er i midten av 40-årene. De har ulike innfallsvinkler til yrket, men er enige om at å gjøre en organisasjon god handler om å ha et felles mål. Det handler ikke om at alle må lage video, audio og ta bilder til alle sakene, men alle må kunne bruke verktøyene. Det er opp til journalisten å se hvilke verktøy som passer best når. Det er ikke slik at en snekker har på seg et verktøybelte og tar det som et nederlag dersom hammeren ikke er brukt, for å sitere King.

Kvelden avsluttes med bankett og de beste digitale journalister og prosjekt blir belønna med priser.

Se hvem som vant prisene her.

Ikke før vi har vent oss til amerikansk tid, så skal vi sette sette nesen østover igjen og norsk tid. Nytt jet-lag, men også stappa med inntrykk, lærdom og noen nye ideer.

Elin & Merete

NxtMedia.no © 2017 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn