Søndag 21. januar 2018

Frokostmøte i teatersalen på Dragvoll sammen med medieteknologimiljøet i regionen?

Seksjon for film- og medievitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap er vertskap for NxtMedias frokostmøte 9.september og ønsker velkommen til NTNU Dragvoll, nærmere bestemt en av instituttets teatersaler. Ved seksjonen forskes og undervises det i fagene medievitenskap, filmvitenskap samt film- og videoproduksjon. 

Påmelding på Hoopla her

Det vil bli presenter prosjekter som er av særlig interesse i NxtMedia-sammenheng og vi håper med dette frokostmøtet å knytte tettere bånd mellom medieaktører, studentene og de vitenskapelige ansatte på forskningssiden.

shutterstock_117465583-2

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn