Torsdag 18. januar 2018

Gå sammen – tenk stort

Trondheim vrimler av innovatører, men de har ingen felles møteplass, mente NxtMedias styreleder Rolf Dyrnes Svendsen i en lørdagsartikkel i Adresseavisen. Han fulgte opp et av NxtMediaConferences hovedtema, nemlig arbeidet med å bygge et større tverrfaglifg og tverrkulturelt  innovasjonssenter i Trondheim.

Tanken var opprinnelig lansert av SIVA, og konstituert direktør Espen Susegg i industrivekstselskapet fulgte opp med sin utdypning av prosjektet på kronikkplass i avisen lille julaften.

Konseptegningen fra Link Arkitektur

Konseptegningen fra Link Arkitektur

(Foto: Ina Stenvig)

Innovasjonsdistrikt illustrasjonsbilde

Moderne innovasjonstenkning foreslår å bygge et innovasjonsdistrikt som er integrert i den urbane jungelen, ikke isolert fra byer.

(Foto: Dreamstime)

Siva lanserte ideen om et stort innovasjonsenter i Trondheim. På NxtMedia Conference drøftet et panel muligheten, og konstituert SIVA-sjef Espen Susegg utdypet sine resonnement i en artikkel i Adresseavisen.

SIVA-sjefen skriver:Internasjonalt går trenden nå fra innovasjonssenter til innovasjonsdistrikt. USA er trendsettende – også her. Dette går hånd i hånd med en sterk urbanisering hvor ulike kreative miljøer kobles sammen og gjensidig inspirerer hverandre på en måte som gir enorm utviklingskraft. De moderne innovasjonsdistriktene skiller seg fra de tidligere, tradisjonelle «forskningsparkene», som gjerne ligger et godt stykke unna bysentrene. Trenden går også i retning av å bevege seg vekk fra universitetenes tradisjonelle campuser. Det svekker ikke de sterke universitetene, men styrker dem, fordi de dermed blir bedre i stand til å absorbere den kreative kraften i den urbane «jungelen».

Universitetets plan om å samle all sin virksomhet like utenfor dels midt i Trondheim sentrum passer som hånd i hanske for en slik moderne trend. Slik sett bør et nytt innovasjonssenter i Trondheim inkluderes i et urbant innovasjons- og opplevelsesdistrikt som en pulserende kraft til alle døgnets tider. Det bør inkludere unge teknologifreaker og kunstnere, kunnskapsmiljøer og kultur, medievirksomhet og kreative konsulentmiljøer, boliger og utesteder, ja alt hva du forbinder med noen av de sterkeste og mest vibrerende urbane verdiskapingsklyngene i verden.


Les hele artikkelen: http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10482957.ece
Og her er Rolf Dyrnes Svendsens synspunkter fra NxtMedias konferanse: http://www.adressa.no/pluss/article10349289.ece

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn