Torsdag 18. januar 2018

NxtMedia på Topplederkonferansen

NTNUs topplederkonferanse er et viktig faglig treffpunkt for Midt-Norges ledere, og i år fikk NxtMedia plass som ett av åtte hovedtema med egen workshop. Troen og viljen til samarbeid om medieteknologi var sterkt til stede blant deltakerne.

Rundt 200 deltakere sørget for nok en godt gjennomført Topplederkonferanse, etter fleres utsagn «den beste ever». Innledere av høy klasse med Erik Haugane og Leif Erik Langøy i spissen, og ikke minst med workshop-diskusjonene rettet mot konkrete samarbeidsinitiativ mellom næringsliv og NTNU – for å bli internasjonalt fremragende.

NxtMedias workshop hadde 16 deltakere i en god blanding av NTNU-forskere og studenter, mediefolk og teknologer. Tre grupper ble utfordret på hvordan det bør jobbes for å lykkes på høyeste nivå med innovasjon innen digitale medier.

Konklusjonene var klare på at regionen og NxtMedia har et stort potensial. Det er viktig å utnytte de tunge «lokomotivene» med NTNU, Polaris og NRK i spissen. Det er også viktig å være dyktig på å utnytte allerede eksisterende aktiva. Ett av disse er Innovasjon Norges IFU-ordning, for støtte til utvikling av løsninger mellom leverandør og krevende kunde, med sikte på internasjonalt gjennomslag. Ett annet tilbud som er interessant på kort sikt er bruken av NTNU-studenter gjennom Eksperter i Team-ordningen. Dette prosjektarbeidet for master-studenter brukes av næringslivet for å få ny kunnskap og innspill på viktige områder.

Gruppene pekte også på mulighetene som ligger i samarbeid mellom flere av regionens sterke aktører og bransjer. Konkret ble det pekt på mulighetene som ligger i NTEs SmartGrid-satsing, og muligheter som ligger i samarbeid mellom bransjer som helse/velferd, olje/gass og havbruk, som alle kan samarbeide med mediebransjen.

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn