Søndag 21. januar 2018

Ny nordisk pris for datajournalistikk

Kristofer Sjøholm og Daniel Lapidus tok imot prisen for SvT Pejl. Foto: MBL

SvT Pejl tok den skandinaviske prisen for 2012 ved Mediedagene i Bergen. Foto: MBL

NxtMedia arrangerer i samarbeid med MBL og Datajournalistik-prosjektet i Sverige en ny nordisk prisutdeling for datajournalistikk. Prisene får navnet «Nordic Data Journalism Awards». Prisutdelingen skjer på den nye konferansen Datajournalistik i Norden, som arrangeres på Södertörn universitet utenfor Stockholm 22-23. november.

Den nye prisutdelingen har som mål å stimulere til et høyest mulig internasjonalt nivå på nordisk datajournalistikk. Både kategorier og kriterier er derfor tilpasset den europeiske konkurransen Datajournalism Awards, som deles ut årlig i juni.

Prisutdelingen i Stockholm i november vil gjelde for prosjekter som er publisert i 2013. Det deles ut priser i disse kategoriene:

 1. Datadrevet undersøkende journalistikk – databruk for å avdekke fakta

 • Bør ha samfunnsmessig betydning. Journalistikk og brukeropplevelse på høyeste nivå. Utnyttelse av ett eller flere datasett skal ha avgjørende betydning for prosjektet.

2. Data storytelling (tekst, visualisering, video)

 • Eksepsjonelle eksempler på storytelling som gir innsikt ved å sette data i en sammenheng. Tekst, grafikk, video, kart eller annen innovativ presentasjon av data.

3. Data-drevne applikasjoner

 • Deling av data med publikum gjennom tjeneste som gir enkel innsikt, intuitiv navigering og enkel gjenbruk og videre utnyttelse.

4. Åpen klasse for mindre redaksjoner

 • Gjelder redaksjoner med mindre enn 30 journalister. Åpen for bidrag i alle de ovennevnte kategorier

Generelt ønsker man å premiere fremragende bruk av data gjennom innovativ journalistikk, kreativ visualisering og god teknologiutnyttelse. Bidrag kan sendes inn fra mediebedrifter eller frilansere i ett av de nordiske landene.

Juryen vil generelt legge vekt på både ressursbruk, metoder og bruk av verktøy

 • Format for innsending av bidrag:
  • Det lages en kortfattet prosjektbeskrivelse (tilsvarende 1-2 A4-ark) som inkluderer bakgrunn/problemstilling, team, datafangst og metoder, bruk av verktøy og valg av publiserings- og presentasjonsløsninger. Ta også med prosesserfaring og respons.
 • Sentrale fakta-opplysninger:
  • Datakilder: Hvilke data er brukt og hvordan er de fremskaffet?
  • Ressurser: Hva var ressursbruken i prosjektet (antall personer, budsjett, tidsbruk)?
  • Hvilke metoder og dataverktøy ble brukt i prosjektet?
  • Det presenteres en hovedlink til det publiserte materialet, med eventuelle tilleggslinker til undersaker.
  • Hvilken screenshot (link, evnt send i separat mail) vil dere profilere prosjektet med?
 • Juryen vil nominere et valgfritt antall bidrag, som vil bekjentgjøres i forkant av prisutdelingen.
 • Innleveringfrist er 1. november 2013. Bidraget sendes inn til post@nxtmedia.no
 • Spørsmål rettes til post@nxtmedia.no eller til Trond I. Hovland, NxtMedia, trond@hovland.com, tlf. +47 90103143
NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn