Søndag 21. januar 2018

Mediesamarbeid i Oslo

Den 1. september inviterte NxtMedia og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) til møte for å oppleve og diskutere de viktigste prosjektene innenfor forskningssamarbeid i mediebransjen. Det ble presentert et ti-talls prosjekter, og stedet var Oslo Media House (OMH).


Først ble «Prosjektnettverk» presentert. Dette er et nytt konsept for systematisk utviklingssamarbeid mellom bedrifter på tvers av eierskap og geografi. Prosjektnettverk består av de to prosjektene «e-handel» og «kommunal informasjon».

«De seneste årene har vi mange steder sett en bevegelse vekk fra avisene og over på kommunens egne kanaler som web, Facebook, apper, maildatabaser og forskjellige former for informasjonavis.
Begrunnelsen til dette er nok dels økonomiske og dels ambisjoner om å benytte digitale muligheter til å levere bedre tjenester til lokalbefolkningen.»   

                                   – Morten Holst om prosjektet «kommunal informasjon».

 

E-handel tar stadig større andeler av varehandelen, og etter hvert som både kunder og markeder utvikler seg blir det mer og mer aktuelt for tilbydere av nye varegrupper. Hvordan er dette relevant for mediehusene? Her kan ligge betydelige forretningsmuligheter og prosjekt «e-handel» skal undersøke nærmere hvilke konkrete satsinger som kan være mest aktuelle for norske lokale/regionale mediehus.

screen-shot-2016-09-14-at-3-20-31-pm

Fakta om E-handel: 

  • Nordmenn handlet varer og tjenester på nett for over 70 mrd i 2015
  • Aldersgruppen 40-59 står for 44% av varehandel på nett
  • Menn handler fortsatt mer enn kvinner
  • Gjennomsnittlig varekjøp er 863 kroner, men økende innen alle varekategorier
  • Det ble netthandlet varer og tjenester for 18 mrd. i Q4 2015 – opp 1,1 mrd (6,9%) fra året før.

Kilde: Virke I Virkes e-Handelsbarometer Q4-15

 

OSLO MEDIA MEETING

Deretter var det duket for Oslo Media Meeting 2016. Mange spennende talere på lista, men spesielt interessant var det å høre historien til Sevgi Akarcesme som er tidligere redaktør i Today’s Zaman, nå på flukt etter kuppet i Tyrkia. Les mer om dette på Medier24.

Erdogan kuppet hele avisa. Nå er hun en redaktør på flukt – og mener «verden har snudd det blinde øyet mot Tyrkia»

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn