Tirsdag 21. november 2017

Partnerdiskusjoner i Helsinki

En norsk delegasjon med NxtMedias ledelse i spissen besøkte onsdag Finlands «søster-prosjekt» Next Media i Helsinki. Finnene presenterte her en rekke spennende caser fra sitt store forsknings- og utviklingsprogram innen digitale medier. Det skal nå jobbes med flere konkrete nordiske samarbeidsprosjekter.

Finske Next Media startet i 2010 sitt store 4-årige program for medieinnovasjon, med rammer på ca 80 mill norske kroner i året. Det norske initiativet, som etter hvert kopierte finnenes navn, har samarbeidet med finnene siden første møte våren 2010. På dette tidspunkt var norske Next Media et nasjonalt utredningsprosjekt for å styrke mediebransjens innovasjon.

Rolf Dyrnes Svendsen kunne gjerne tenke seg det finsk/kinesiske nye bøyelige plast-lesebrettet.

– Finske Next Media har på mange måter vært et forbilde for oss, sier prosjektleder Trond I. Hovland i NxtMedia. – Vi har hatt jevnlige gjensidige møter, konferanseinnlegg og prosjektdiskusjoner, og bygget opp svært gode relasjoner til de viktigste aktørene i Finland. Dette er en viktig del av det som framover blir en meget sentral satsing på et nordisk samarbeid mellom Finland, Norge og Sverige og en stadig bedre organisering av innovasjonsarbeidet.

På møtet i Helsinki denne uken var det flere finske initiativ som vakte stor interesse i den norske delegasjonen, som i tillegg til NxtMedia også hadde andre deltakere fra Polaris Media og MBL. – Finnenes løsninger på områder som nye billige lesebrett, og teknologi for anbefalinger av digitalt innhold er meget spennende også for oss. Vi ser fram til et videre samarbeid med Finland på disse og andre områder, sier NxtMedias styreleder Rolf Dyrnes Svendsen, som ikke minst var fascinert av prototype på nye, bøyelige plastlesebrett som finnene utvikler sammen med kinesiske partnere.

NxtMedia.no © 2017 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn