Søndag 21. januar 2018

Spørreundersøkelse om digital historiefortelling

Et nytt NxtMedia-prosjekt i samarbeid med NTNU skal kartlegge verktøy for digital historiefortelling, og se på muligheter for å utvikle nye. Prosjektet går over hele høsten, og har nå ute en spørreundersøkelse for å undersøke brukerbehovene.

NxtMedia har digital historiefortelling som et viktig satsingsområde, og finansierer i høst hoveddelen av et NTNU-basert prosjekt for å få fram bedre verktøy på området. Prosjektet vil i første fase kartlegge ønsker og behov for digitale historiefortellings-verktøy, og har laget en spørreundersøkelse om dette. Undersøkelsen er beregnet på alle som har erfaringer eller interesse innenfor historiefortelling, formidling, kommunikasjon, design, spillutvikling, nye digitale medier, ny teknologi – eller bare er generelt nysgjerrig. Vi håper på bred oppslutning om undersøkelsen for å få en best mulig rapport og et best mulig resultat – av interesse både for akademikere, for NxtMedia og mediebransjen generelt.

Spørreundersøkelsen er en del av  prosjektet «Digitale historiefortellerverktøy», som inngår i NTNUs satsning på området «Immersive Media Technology Experiences – IMTE». Prosjektet er finansiert av NxtMedia og NTNU-instituttene Elektronikk og Telekommunikasjon og Kunst og Medievitenskap. Prosjektleder er Wendy Ann Mansilla, faglig ansvarlig er Andrew Perkis, begge fra NTNU.

Svarene er anonyme og hele spørreundersøkelsen tar ca 15 minutter.

Gå til https://www.surveymonkey.com/s/TJK6ZMQ for å åpne spørreundersøkelsen. Fristen er 29. september. Svarene vil bli oppsummert i en rapport. Interesserte kan ta kontakt for å få tilsendt rapporten.

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn