Tirsdag 21. november 2017

Takk for et fantastisk 2014 alle sammen!

I ARENA NxtMedia nettverket har vi gjennom ulike fagsamlinger, frokostmøter, seminarer og konferanser møtt hverandre, delt kunnskap og høstet nye erfaringer sammen.

NxtMedia har befestet sin posisjon som en viktig aktør og bidragsyter i markedet innenfor medieteknologi gjennom egne arrangement og deltakelse på eksterne arenaer også internasjonalt.

Takk til alle bidragsytere i nettverket for innspill og deltakelse i alle arrangementene våre i 2013. DigIT 2013, ulike faglige seminarer og nettverkssamlinger i hele regionen, tematiske frokostmøter og ikke minst årets store NxtMedia Conference som ble avholdt på Britannia i Trondheim i slutten av oktober.

I året som gikk har vi også styrket vårt nordiske samarbeid samt samarbeid med flere viktige aktører innenfor regional og nasjonalt kunnskapsmiljø og næringsliv.

I 2014 forventer vi å gå fra fantastisk til magisk…

Vi skal vokse oss sterkere sammen og intensivere kunnskapsflyten i et krevende digitalt marked som berører oss alle.

Vi skal samarbeidet tettere i ulike arrangement, utviklings – og forskningsprosjekter og skape mange gode og innovative resultater sammen. Vi skal lære mer av hverandre og nå nye høyder sammen.

Vi lover å være koblet på, følg med oss!

shutterstock_169347473

NxtMedia.no © 2017 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn