Søndag 21. januar 2018

Ung Innovasjonspris 2014

Chicks with ideas to share! Årets innovasjonspris til kvinner.

Ung innovasjonspris

Søk eller foreslå kandidater til ung innovasjonspris innen 2. april

Om prisen:
Ung Innovasjonspris skal synliggjøre dyktige kvinner og unge kandidater i hele landet. Den skal sette fokus på kvinnelige entreprenører generelt og kvinners arbeid innen teknologi og realfag spesielt. Hensikten med prisen er å løfte fram kvinner som lykkes, og bidra til å gjøre innovasjonene deres enda mer synlig.

Trondheim kommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal dele ut prisen på 200 000 kroner en gang i året, til en kvinnelige forsker, oppfinner eller gründer som er fremragende i sitt felt. I år skal Ung Innovasjonspris deles ut for åttende gang siden 2006. Prisen overrekkes på Innovator – Gründernes Oscarfest, 28. april på Studentersamfundet.

Generell søkerinformasjon:

  • Ung Innovasjonspris er en landsomfattende premie for å anerkjenne  unge, kvinnelige prestasjoner
  • Prisen tildeles kvinnelige kandidater under 40 år som arbeider innen teknologi og realfag, eller sosialt entreprenørskap
  • Påmeldte kvinner skal stå bak eller være del av en god og miljøvennlig idé som har potensiale for å bli en bærekraftig bedrift
  • Vinneren blir bestemt av en jury med høy kompetense og erfaring fra Norges innovasjonsmiljø og næringsliv. Juryleder er ordfører i Trondheim, Rita Ottervik
  • Ta sjansen! Alle oppfordres til å søke!

Vil du melde deg på som kandidat eller nominere noen andre til Ung Innovasjonspris 2014?

Kontakt:
Jaya Thomlison
Rådgiver, Rådmannens fagstab
Trondheim kommune

Søk eller foreslå kandidater via nettsiden

NxtMedia.no © 2018 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn