Onsdag 20. oktober 2021

Presse

Innovasjonsprosjektet Next Media har fått innvilget søknaden om Arenastatus for 3 til 5 år. Partnerne i Next Media er NTNU, Polaris Media, MBL, New Media Network og det svenske utviklingsselskapet Mkt Media som er tilsluttet Stampengruppen. I tillegg kommer en rekke regionale medie- og teknologiselskaper som Trønder-avisa, Sunnmørsposten og NTE. Arenaprogrammet gir inntil 2,5 mill pr.år for utvikling av næringsklynger.

Next Media ble torsdag gratulert med ny Arena-status av (fra venstre) Innovasjon Norges adm. dir. Gunn Ovesen, statssekretær Anne Beathe Tvinnereim, Kommunal- og regionaldepartementet og statssekretær Jeanette Moen i Nærings- og handelsdepartementet. Til høyre Next Medias prosjektleder Trond I. Hovland og leder i styringsgruppen Rolf Dyrnes Svendsen (med blomsterbukett). Foto: Terje Borud, Innovasjon Norge.

– Vi ser Arena-tildelingen som en anerkjennelse både av det arbeidet som allerede er nedlagt i nettverket Next Media, og ikke minst potensialet som ligger i medie-innovasjon gjennom vår gruppering, sier leder i Next Medias styringsgruppe, Rolf Dyrnes Svendsen. – Det er allerede en rekke spennende prosjektinitiativ på gang, og vi har også startet et meget løfterikt samarbeid både med Sverige og Finland, sier Svendsen som til daglig er digitalredaktør i Adresseavisen og Polaris Media.

– Next Media er et prosjekt som viser at bransjen er offensiv i innovasjons-arbeidet og kan samarbeide både internt og med teknologi- og kunnskapspartnere, sier MBLs direktør Randi Øgrey. – Vi vil i tiden framover jobbe hardt for enda bredere allianser og bedre virkemidler for medienes innovasjon, sier hun.

Next Media ble startet på nyåret 2011, i forlengelsen av et utredningsprosjekt for å styrke bransjens samlede innovasjon.

På grunn av NTNUs sterke stilling og historikk innenfor teknologi og digitale medier, er plasseringen i Midt-Norge gunstig. NTNUs unike posisjon på en del sentrale områder har sammen med Adresseavisen og Polaris Media sin meget sterke regionale posisjon vært sentral for utviklingen av Next Media.

Next Media har i 2011 og 2012 arrangert en rekke faglige samlinger i Trondheim, Steinkjer og Ålesund. Det er gjennomført et nordisk samarbeidsmøte mellom Norge, Sverige og Finland i Østersund, og det er utviklet en portefølje av prosjektinitiativ.

Se også omtale på regjeringen.no

NxtMedia.no © 2021 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn